Curriculum Vitae van D.G.(Dick)Tiekstra (1951)

Dick is van beroep Accountant-administratieconsulent en was tot oktober 2009 bestuurssecretaris bij AM , een landelijk werkende projectontwikkelaar.  Sinds 1 oktober 2009 is hij zelfstandig en onafhankelijk adviseur.

Na zijn HEAO-opleiding begon Dick zijn loopbaan in 1975 bij KPMG in de controlepraktijk. In 1983 is hij naar OHRA gegaan ten behoeve van het overeenkomen van tarieven tussen ziektekostenverzekeraars en instellingen in de gezondheidszorg, waarna hij in 1988 in dienst trad bij AM als controller.

Binnen AM heeft Dick verschillende functies bekleed. Zo was hij tussen 1991 en 2002 financieel directeur en vanaf 2002 secretaris van AM. Eerst, tot begin 2006, als secretaris van de vennootschap van AM als beursgenoteerde onderneming en vervolgens als bestuurssecretaris tot 1 oktober 2009. Daarnaast is hij vanaf 2002 voorzitter van de pensioenfondsen van AM, welke functie hij als zelfstandig adviseur voortzet.

Dick heeft in zijn loopbaan zeer diverse kennis en praktische ervaring opgedaan in een breed werkveld. Onder andere in zijn financiële functies bij activiteiten op het vlak van accountancy, financiën en fiscale zaken. Maar daarnaast ook, in zijn rol als secretaris van de vennootschap, op juridisch terrein, op het gebied van fusie en overname, corporate governance en integriteitvraagstukken. Daarnaast heeft hij als voorzitter van de pensioenfondsen gedegen kennis opgedaan op het gebied van de Pensioenwet en actuariële vraagstukken.

Als nevenactiviteit is hij bestuurslid bij SEO-TRE, een stichting die de belangen behartigt van bij de stichting aangesloten obligatiehouders van TRE-vennootschappen.copyright: Tiekstra Advies 2009 | design: W
izzert | fotografie: August Swietkowiak