De activiteiten en diensten die Dick binnen Tiekstra Advies gestalte wil geven, kunnen ingedeeld worden in twee groepen. Allereerst voor bedrijven en non-profitorganisaties en daarnaast voor ondernemingspensioenfondsen.

Bedrijven en non-profitorganisaties

 • Het beoordelen van en adviseren over de administratieve organisatie en interne controle en desgewenst het invoeren van het geadviseerde traject van aanpassingen
 • Het geven van bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische adviezen
 • Ad interim invulling van de functie van projectdirecteur
 • Het optreden als intermediair in samenwerkingsverbanden van partijen met uiteenlopende belangen
 • Het beoordelen van en adviseren over de corporate governance en het ontwerpen en invoeren hiervan in een organisatie
 • Het beoordelen van en adviseren over integriteitvraagstukken en daarnaast het inrichten en implementeren van gedragscodes en klokkenluiderregelingen
 • Het beoordelen van pensioencontracten en het doen van voorstellen voor de inrichting van de communicatie over de pensioenregelingen en de jaarlijkse opgaven respectievelijk het inzichtelijk maken van de pensioenregeling voor en het geven van voorlichting aan (groepen van) werknemers
 • Het participeren in: Raden van Advies, Raden van Commissarissen, Raden van Toezicht

 
Ondernemingspensioenfondsen

 • Advisering op bestuurlijk terrein
 • Ad interim invulling van directie- en bestuursfuncties
 • Het beoordelen van pensioencontracten en het doen van voorstellen voor de inrichting van de communicatie over de pensioenregelingen en de jaarlijkse opgaven respectievelijk het inzichtelijk maken van de pensioenregeling voor en het geven van voorlichting aan (groepen van) werknemers
 • Het deelnemen in toetsingsorganen

 copyright: Tiekstra Advies 2009 | design: W
izzert | fotografie: August Swietkowiak